Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: "ÁSZF" – Oláhné Mednyánszki Krisztina egyéni vállalkozó – a továbbiakban: "Szolgáltató" – által a www.asztrologiawebshop.hu honlapon keresztül nyújtott "Asztrológia Webshop" szolgáltatás – a továbbiakban: "Szolgáltatás" – igénybevételének feltételeit szabályozza.


1. A Szolgáltatást nyújtó:

Név: Oláhné Mednyánszki Krisztina egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 55195144

Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/003183

Székhely: 4029 Debrecen, Baross Gábor u. 8.

Adószám: 77327884-1-29

Statisztikai számjel: 77327884-8690-231-09

Email cím: info@mindenamiasztrologia.hu

Telefonszám: +3630-479-2392

Bankszámlaszám (IBAN): HU59 1210 0011 1860 0038 0000 0000

Gránit Bank 1439 Budapest Pf. 649.

Swift/BIC kód: GNBAHUHB

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott "Asztrológia Webshop" szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható asztrológiai ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb kiegészítő anyagokat oszt meg a szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel (a továbbiakban: "Ügyfél").
A Szolgáltatás célja, hogy az ügyfeleket online előadások, workshopok és egyéb videós ismeretanyagok segítségével megismertesse az asztrológiával, annak sokszínű felhasználhatóságával. A pszichológiai megközelítésben tálalt korszerű és gyakorlatias eszközeit az ügyfelek saját önismeretük fejlesztésére, asztrológiai tudásuk bővítésére használhatják fel.
A Szolgáltatás célja az ismeretterjesztés, így az online oktatóanyagok megtekintése önmagában szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít, munkakör betöltésére, tevékenység folytatására nem jogosít!


3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót, hogy az online asztrológia ismeret bővítéshez, tanuláshoz elkészített videókat és egyéb segédanyagokat megtekintésre a Szolgáltatáson keresztül a rendelkezésére bocsájtsa az előre megadott időintervallumban.
A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb kiegészítő anyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Oláhné Mednyánszki Krisztina egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.
Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a "Megrendelem" gomb lenyomásával jön létre a Szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.
A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé az Asztrológia Webshopon, amik az online asztrológia ismeretterjesztéssel, tanulással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás), illetve kizárólagosan egyéni felhasználásra készült kiadványok elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak.


4. Rendelési folyamat

Az Asztrológia Webshop gazdag és folyamatosan bővülő választékot kínál Ügyfeleinek. A termékre vagy a termék-csomag megnevezésekre kattintva a vevő a termék részleteit láthatja. A "kosárba rakom" gombra történő kattintással egy virtuális kosárba kerül a termék.
A webshopban jobb oldalon, felül található "Kosár" gombra kattintva az Ügyfél egy áttekintő oldalra jut és bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek találhatók virtuális bevásárlókosarában ill. igény esetén változtathat annak tartalmán. Itt az Ügyfél egy áttekintést kap megrendeléséről az árak megadásával együtt.
Ha az Ügyfél be szeretné fejezni a vásárlást, a "Tovább a pénztárhoz" gomb működtetésével juthat tovább.
A korábban már regisztrált Ügyfelek itt megadhatják email címüket és jelszavukat, hogy a korábban eltárolt információk a rendeléshez felhasználásra kerülhessenek. Aki korábban még nem regisztrált, most el kell végeznie a regisztrációt.
A megrendelés a "Megrendelem" gombra történő kattintással zárul, mellyel kötelező érvényű ajánlat jön létre.


5. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél – a továbbiakban együtt: "Szerződő Felek" – között ráutaló magatartással, az Ügyfél által a www.asztrologiawebshop.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található megrendelési lap kitöltésével, és a "Megrendelem" gomb lenyomásával jön létre.
Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A megrendelés során az Ügyfél által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. Az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
Jelen Szerződés elfogadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.


6. A megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. Az elfogadott megrendeléshez kapcsolódó regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra a megadott email címre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.


7. A megbízási díj teljesítése

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.
Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével és a "Megrendelem" gombra kattintással jön létre.
A szerződést Oláhné Mednyánszki Krisztina egyéni vállalkozóval kötöd meg. Székhely: 4029 Debrecen, Baross u. 8.
Jelenleg az alábbi fizetési módok érhetőek el:

7.1 Átutalás bankszámlára

A banki átutalásnál a szerződés az Asztrologia Webshoppal (annak tulajdonosával Oláhné Mednyánszki Krisztina egyéni vállalkozóval) már a fizetési információk elküldésével létrejön. A fizetési információkat az Ügyfél 72 órán belül megkapja a beérkezett megrendelését követően. A rendelés visszaigazolása nem jelent fizetési információt.
Átutalás esetén a számla összege a fizetési információk megérkezésével válik esedékessé, melyet 7 napon belül a következő bankszámlaszámon (IBAN): HU59 1210 0011 1860 0038 0000 0000 (Gránit Bank 1439 Budapest Pf. 649.; BIC (SWIFT) KÓD: GNBAHUHB) átutalással kell kiegyenlíteni. A fizetési határidő betartásakor a vásárlás összegének számlánkra érkezése számít mérvadónak. Amennyiben 7 nap elteltével nem jelenik meg befizetés a megadott számlára, abban az esetben az Ügyfél rendelése automatikusan törlődik.


7.2. Bankkártyás fizetés a Barion biztonságos rendszerén keresztül

Bankkártyás fizetési lehetőség esetén a fizetés azonnal történik. A regisztráció során az Ügyfélnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. Az Ügyfél kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. üzemelteti (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013), ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.
A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.
A megrendelésed elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján az online ismeretterjesztő és/vagy oktató anyag rendelkezésre állásának időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.


8. Számlázás

Átutalással beérkezett fizetési teljesítés esetén 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Billingo számlázási rendszerén keresztül, melyet e-mailben juttat el az Ügyfélhez.
A Barion rendszerén keresztüli bankkártyás fizetés esetén a Barion a Billingo számlázási rendszerén keresztül 24 órán belül számlát állít ki, melyet e-mailben juttat el az Ügyfélhez.

A megrendeléssel az Ügyfél az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.


9. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

Távértékesítési üzlet lezárásakor a fogyasztót 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján törvényileg megilleti az elállás joga, melyről az Asztrológia webshop a törvényi mintának megfelelően az alábbiakban nyújt tájékoztatást:
A fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, amennyiben a fogyasztó részéről teljesültek a vásárlási felületen kikötött – a garancia érvényesítéséhez szükséges – kritériumok. Jogos elállás esetén a kifizetett teljes összeget a Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül az Ügyfél által megadott bankszámlára, ill. bankkártyájára fizeti vissza.
Az elállással kapcsolatban felmerülő további kérdését az Ügyfél az 52- 786-892 -es telefonon, illetve írásban az info@mindenamiasztrologia.hu teheti fel.
Ha az Ügyfél elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítést kell küldenie, melyen kérjük, hogy fogalmazza meg a garancia érvényesítésének kritériumát is. (Oláhné M. Krisztina e.v. 4029 Debrecen, Baross u. 8.). Ehhez felhasználhatja a mellékletben található elállási nyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.


10. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.


11. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.


12. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy az www.asztrologiawebshop.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Ügyfél felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Az Ügyfél a rendelkezésére bocsátott videókat, egyéb anyagokat csak saját ismereteinek bővítéséhez használhatja fel, mely kötelezettségének megszegéséből eredő károk megtérítéséért felelősséggel tartozik. A szerzői jogokról részletesen itt tájékozódhatsz.


13. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.


14. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.


15. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

Ha ezen Általános Szerződési Feltételeknek egy rendelkezése nem érvényesülne, attól a szerződés általánosságban érvényes.
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.


16. Panaszkezelés

Az Ügyfél Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@mindenamiasztrologia.hu
A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:


Polgármesteri Hivatal Jegyzője Debrecen: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testülete: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: 4002 Debrecen, Tímár u. 17-19.


17. A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

A weboldal tárhelyszolgáltatója: DEAL-INFORM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4030 Debrecen, Kosárfonó u. 28.

Adószám: 11142126209

Cégjegyzékszám: 09 09 001772

Telefonszám: +36 30 349-6028

E-mail: info@ideahonlapom.hu

Jelen általános szerződési feltétel érvényes: 2020. 09. 09-től

Az Általános Szerződési Feltételeket itt töltheted le (pdf).

Az asztrologiawebshop.hu oldal Adatvédelmi Nyilatkozata itt található.

1. sz. melléklet:

Elállási nyilatkozatminta:

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza mailben vagy postai úton)

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi online termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

Hozzáférés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A garancia érvényesítésének kritériuma:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt