ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 1. A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az Oláhné Mednyánszki Krisztina e. v. (Székhely: 4029 Debrecen, Baross u. 8.; Nyilvántartási szám: 55195144; Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/003183; Adószám: 77327884-1-29) tulajdonában és működtetésében lévő www.asztrologiawebshop.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. Azaz, tájékoztassa Önt arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait.

Az adatvédelem kiemelten fontos számomra, és személyes adatai feldolgozásakor törvényesen és átláthatóan szeretnék eljárni. A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására, kezelésére akkor kerül sor, amikor Ön, mint Felhasználó a weboldalamat – asztrologiawebshop.hu- látogatja.

A Szabályzat ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velem kapcsolatba.

Tájékoztatásom a következő jogszabályokon alapul:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Oláhné Mednyánszki Krisztina e. v. (továbbiakban Adatkezelő)

Székhely: 4029 Debrecen, Baross u. 8.

Telefonszám: 0630 479 2392

E-mail cím: info@mindenamiasztrologia.hu

(Az adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező Adatkezelő, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja)

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1) Egyéni felhasználói fiók: A felhasználói fiókban tudja a Felhasználó megtekinteni a megvásárolt termékeket (videók, előadások, esetenként egyéb segédanyagok) A felhasználói fiók (“Profilom”) létrehozásához a következő személyes adatokra van szükségem: név, e-mail cím, lakcím. A megadott adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.2) Visszajelző felület: Célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önként visszajelzést adjon, kérdést fogalmazzon meg irányomba az adott videóval kapcsolatban. Itt csak a Felhasználó által megadott név kerül rögzítésre. Emellett a visszajelző felületen nyilatkozik arról is a Felhasználó, hogy a visszajelzése az adott termék (videó) mellé a www.asztrologiawebshop.hu oldalra felkerülhet-e vagy sem. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.3) Hírlevélre történő feliratkozás. Önkéntes, az erre létrehozott külön felületen történik (https://www.mindenamiasztrologia.hu/feliratkozas-asztrologia-hirlevelre). A regisztráció során a Felhasználó által megadott név és e-mail cím kerül rögzítésre, hogy a megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket küldjön az Adatkezelő. Ez a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon történik. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. Ezzel együtt törlésre kerülnek a hírlevél adatbázisból az adatai, melyekhez kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.4) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.5) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a Felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére. Fizetéshez használt bankkártya adatok soha nem jutnak el hozzám.

3.6) Cookie-k. Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön számítógépén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakíthassuk. A fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad. Ehhez a Felhasználó “Az oldal sütiket használ” felirat mellett megjelenő “Ok, rendben” gomb önkéntes megnyomásával járul hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az Adatkezelő jogalapja a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A személyes adatok kezelésének célja a www.asztrologiawebshop.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ismeretterjesztő anyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6) Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.asztrologiawebshop.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók, azaz a “Profilom” törléséig tart.

5.2) A hírlevél adatbázisban tárolt név és e-mailcím a Felhasználó által elvégzett, a Hírlevél alján található “leiratkozom a hírlevélről” lévő gombra való kattintással, vagy a Felhasználó írásos kérelmére törlődik. A törlésre és módosításra irányuló kérelmekre 5 munkanap alatt válaszolok.

5.3) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) Ki fér hozzá az adataihoz?

Az Adatkezelő (Oláhné Mednyánszki Krisztina e.v.) az egyedüli tulajdonosa az oldalon gyűjtött, tárolt és feldolgozott információknak. Az Ön személyi azonosítására alkalmas információit nem adom ki, nem cserélem el, nem transzferálom vagy adom át semmilyen más vállalatnak, semmilyen indokkal, az Ön engedélye nélkül.

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használom fel.

6.2) Külső szolgáltatók, adatfeldolgozók

Én, Oláhné Mednyánszki Krisztina e.v. együttműködök külső szolgáltatókkal. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók!

A külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról ezen Adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatom a Felhasználót.

Adatfeldolgozók:

6.2.1. DEAL-INFORM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4030 Debrecen, Kosárfonó u. 28.

Adószám: 11142126209

Cégjegyzékszám: 09 09 001772

Telefonszám: +36 30 349-6028

E-mail: info@ideahonlapom.hu

Adatfeldolgozói feladat: Tárhely szolgáltatás, webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (szerverpark)

Adatvédelmi nyilatkozata: https://www.ideahonlapom.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

6.2.2. Név: FMarketing Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hajnal utca 22.

Adószáma: 25764781209

Cégjegyzékszám: 09 09 028224

Telefonszám: +36 30 623 9879

E-mailcím: hello@futuremanagement.hu

Adatfeldolgozói feladat: A webáruház marketing anyagainak elkészítése. Továbbá marketing szolgáltatások nyújtása, hirdetések elkészítése, kezelése.

Adatvédelmi nyilatkozatuk: https://futuremanagement.hu/adatvedelem/

Egyéb külső szolgáltatók:

6.2.3. A bankkártyás fizetési felületet biztosító Barion Payment Zrt. számára

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-10048552

Adószám: 25353192-2-43.

MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Adatvédelmi nyilatkozatuk: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato

Adatfeldolgozói feladat: a fizetéshez szükséges adatok feldolgozása. A bankkártya adatok soha nem kerülnek hozzánk továbbításra!

6.2.4. Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

Web: www.billingo.hu

Email: hello@billingo.hu

Adatvédelmi nyilatkozatuk: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása. Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, vállalkozás esetén az adószáma.

6.2.5. Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatfeldolgozói feladat: Google Analytics, Google Adwords konverziókövetés, remarketing tevékenység.

Adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infocollect

6.2.6. Facebook Inc.

Székhely: 1 Hacker Way in Menlo Park, CA 94025, USA

Adatfeldolgozói feladat: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve “lájkolása”, népszerűsítése és remarketing tevékenység.

              Adatvédelmi irányelvei: http://www.facebook.com/about/privacy/

6.3) A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelőként elkötelezetten gondoskodom az általam kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszem azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Illetve, mindent megteszek annak érdekében, hogy megakadályozzam azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

 1. Gyermekekre vonatkozó személyes adatok

Betartom a helyi jogszabályokat és gyermekek (18 éven aluliak) számára nem engedélyezem a weboldalamon történő regisztrációt. Szeretném, ha a szülők aktívan részt vennének gyermekeik Internetes böngészéseiben, vásárlásában. Ha Ön 18 éven aluli, kérem, ne adjon meg semmilyen információt, adatot weboldalamon, ezt bízza szüleire!

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1) Az Felhasználó írásos kérelmére Adatkezelőként tájékoztatást adok az általam kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton adom meg a kért tájékoztatást.

9.2) A Felhasználóként jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni levélben vagy e-mailben.

9.3) A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: Oláhné Mednyánszki Krisztina

                           4029 Debrecen, Baross Gábor u. 8.

Email: info@mindenamiasztrologia.hu 

9.5) Ha a felhasználó úgy gondolja, hogy Adatkezelőként személyes adatait helytelenül kezelem, jogában áll a felügyeleti hatóságoknál panaszt tenni, eljárást indítani.

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.; https://naih.hu/online-uegyinditas.html
 • Valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait, az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
 1. Záró rendelkezések

Adatkezelőként fenntartom a jogot arra, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsam. E jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszem a www.asztrologiawebshop.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Adatvédelmi szabályzatának hatályba lépése: 2020. október 15.

Adatvédelmi szabályzatunkat itt letöltheted (pdf)